O nas

Od lat z powodzeniem i przyjemnością oferujemy naszym partnerom kompleksowe usługi w obszarze produkcji wyrobów z ryb bałtyckich oraz łososia atlantyckiego:
– od odbioru surowca rybnego z dowolnego miejsca w Europie,
– przez transport surowca w temperaturze kontrolowanej,
– przetwarzanie, zamrażanie, pakowanie, konfekcjonowanie i etykietowanie ryb,
– po sprzedaż surowca rybnego do dalszego przetworzenia i gotowych wyrobów rybnych, świeżych i mrożonych.

Rozwój firmy oraz jakość i bezpieczeństwo produkcji zapewniamy poprzez zakup tylko najwyższej jakości surowców, systematyczną kontrolę parametrów realizowanych przez nas procesów wg wdrożonego w naszym zakładzie systemu jakości HACCP.
Posiadamy  szereg certyfikatów: BRC, IFS, MSC, ASC, GLOBAL GAP, Organic, FDA.

Historia

Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1998 roku pod nazwą Paula Trans. Początkowo zajmowaliśmy się transportem drogowym przewożąc przede wszystkim ryby i ich przetwory. Dynamiczny rozwój firmy doprowadził do zaangażowania w sektorze mrożenia, chłodzenia i składowania produktów rybnych.
W latach 2008 – 2011 rozbudowaliśmy i wyposażyliśmy w najnowocześniejsze technologie i środki transportu zakład produkcyjny znajdujący się na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja ta możliwa była do sfinansowania m.in. dzięki środkom unijnym pochodzącym z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” oraz Programu Operacyjnego ”Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-13”.

Aby zwiększyć ekonomiczną konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz kierując się troską o środowisko, wyposażyliśmy zakład w alternatywne źródło energii – elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 4,8 MW. Inwestycja ta okazała się bardzo rentowna i pozwoliła nam podjąć kolejne działania inwestycje. W 2013 roku wybudowaliśmy kolejny zakład produkcyjny. Tym razem we Włynkówku. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki środkom własnym oraz pochodzącym z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-13”. Po uruchomieniu produkcji zakład stał się najnowocześniejszym obiektem mrożenia i składowania w Europie a jego potencjał produkcyjny umiejscowił nas jako lidera w zakresie skupowania ryb pelagicznych (szprot, śledź) w Polsce. W tym samym roku zmieniliśmy nazwę firmy na Paula Fish.

DCIM100MEDIADJI_0043.JPG

Rosnące potrzeby rynku polskiego i europejskiego zachęciły nas do zaangażowania w branży przetwórstwa łososia. W kwietniu 2016 roku przejęliśmy kontrolę nad firmą Limito S.A. zajmującą się produkcją łososia świeżego oraz wędzonego w postaci porcji oraz plastrów o łącznym potencjale produkcyjnym przerobu 10 000 ton surowca rocznie. Obie firmy posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i świadectwa jakościowe. Powstające poprodukcyjne odpady są segregowane na tzw. “by-produkty” z przeznaczeniem do dalszego przetwórstwa dla ludzi oraz na produkty Kategorii 3, które są odsprzedawane do firm zajmujących się np. produkcją paszy. W celu zapewnienia najwyższych standardów higienicznych i sanitarnych działalność ta realizowana jest w pomieszczeniach, na maszynach i urządzeniach sfinansowanych ze środków własnych w ramach budżetów inwestycyjnych na rok 2016 i 2017.

Transport

Kompleksowość i konkurencyjność prowadzonej przez firmę Paula Fish działalności zapewnia własny transport. Posiadamy blisko 200 zestawów – ciągnik siodłowy z naczepą chłodnią. Dysponujemy również m.in. 10 cysternami wyposażonymi w pompy służące do przeładunku ryb przechowywanych w wodzie morskiej.
Obecnie koncentrujemy się na poszukiwaniu i zdobywaniu nowych rynków zbytu. W coraz większym zakresie prowadzimy działalność na rynkach azjatyckich. Kolejnym krokiem będzie ekspansja na rynek afrykański.

DCIM100MEDIADJI_0098.JPG

Misja

Świat wokół nas zmienia się nieustannie. Aby firma mogła rozwijać się i być wartościowym partnerem biznesowym musi elastycznie reagować na zachodzące na rynku zmiany, mieć swój udział w kreowaniu rzeczywistości i konsekwentnie realizować wyznaczone cele. Dlatego:
– oferujemy naszym partnerom produkty najwyższej jakości
– budujemy z naszymi kontrahentami trwałe, partnerskie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku
– promujemy na całym świecie polskie bogactwo naturalne dostarczając je we wszystkie zakątki świata
– chcemy mieć realny wpływ na poprawę środowiska
– chcemy być firmą, która inspiruje swoich pracowników do działania, podnoszenia swoich kwalifikacji i w której panuje atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu długotrwałych relacji
Naszym kierunkowskazem, zarówno w życiu prywatnym jak i w biznesie, są najwyższe wartości.