Odpowiedzialność

W zgodzie ze Światem

Realizujemy cele zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju to sprecyzowany plan działania na rzecz zmiany świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Poniżej prezentujemy najważniejsze cele zrównoważone dla Paula Fish.

Zero głodu

Dzięki zrównoważonej produkcji żywności Paula Fish zwiększyła wydajność, zmniejszyła zużycie wody i podniosła wolumen produkcyjny, a praca w zamkniętym cyklu przetwórczym zniwelowała marnotrawienie żywności tym samym zaspakajając potrzeby żywieniowe na całym świecie.

Dobre zdrowie i jakość życia

Spożycie łososia to korzyści z bogatej w składniki odżywcze ryby dla wszystkich konsumentów. Bogate w białko, kwasy tłuszczowe Omega3, witaminy A, D, B12, selen i jod mięso tej ryby, pozytywnie wpływa na prawidłową dietę wszystkich konsumentów. Podobnie w przypadku spożycia szprota, stanowiącego źródło witaminy B12, selenu i fosforu, czy ryb białych tj. halibut, zawierające składniki mineralne takie jak magnez, fosfor, potas, selen i witaminy z grupy B i niacynę przyczynia się do poprawy jakości zdrowia i życia populacji.

Czysta i dostępna energia

Spożycie łososia to korzyści z bogatej w składniki odżywcze ryby dla wszystkich konsumentów. Bogate w białko, kwasy tłuszczowe Omega3, witaminy A, D, B12, selen i jod mięso tej ryby, pozytywnie wpływa na prawidłową dietę wszystkich konsumentów. Podobnie w przypadku spożycia szprota, stanowiącego źródło witaminy B12, selenu i fosforu, czy ryb białych tj. halibut, zawierające składniki mineralne takie jak magnez, fosfor, potas, selen i witaminy z grupy B i niacynę przyczynia się do poprawy jakości zdrowia i życia populacji.

Wzrost gospodarczy i godna praca

Paula Fish to stabilny pracodawca w regionie, wspierający globalną strategię zatrudniania młodych ludzi poprzez wsparcie szkoleniowe. Firma stoi na straży praw pracowniczych i bezpieczeństwa środowiska pracy – dla pracowników lokalnych oraz migrantów i migrantek. Promuje zrównoważoną turystykę, która wpływa na tworzenie miejsc pracy i wzmacnia lokalną kulturę oraz produkty.

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Paula Fish wspiera i rozwija infrastrukturę lokalną poprzez rozbudowę nowoczesnych linii produkcyjnych, inwestycje w nowe technologie, badania i rozwój zaplecza produkcyjnego tj. rozbudowa zakładu produkcji mączki rybnej i oleju. Dodatkowo firma wzmacnia technologię informacyjną i tworzy nowe miejsca pracy w regionie dzięki zwiększaniu stopnia industrializacji swoich parków maszynowych.

Mniej nierówności

Paula Fish promuje i wzmacnia inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dzięki zamkniętemu obiegowi wody Paula Fish zmniejsza jej zużycie. Priorytetem jest również ograniczenie zużycia surowców oraz zmniejszenia ilości odpadów. Tym samym firma optymalizuje proces pakowania i dążąc do wykorzystywania materiałów w 100% recyklingowych. Paula Fish edukuje odbiorców w zakresie roli zamkniętego łańcucha produkcyjnego i jego znaczenia dla polityki zero waste w przedsiębiorstwie.

Działanie w dziedzinie klimatu

Dzięki zamkniętemu obiegowi wody Paula Fish zmniejsza jej zużycie. Priorytetem jest również ograniczenie zużycia surowców oraz zmniejszenia ilości odpadów. Tym samym firma optymalizuje proces pakowania i dążąc do wykorzystywania materiałów w 100% recyklingowych. Paula Fish edukuje odbiorców w zakresie roli zamkniętego łańcucha produkcyjnego i jego znaczenia dla polityki zero waste w przedsiębiorstwie.

Życie pod wodą

Łosoś atlantycki hodowlany stanowi aktualnie 50% globalnego rynku łososia, pozostawiając na ziemi mniejszy ślad węglowy niż wołowina, czy wieprzowina. Paula Fish przyczynia się do ograniczania zmian klimatycznych dzięki odpowiedzialnemu wyborowi surowców i misji dostarczania żywności w poszanowaniu zdrowia odbiorców i zdrowia ekosystemu naturalnego.

x

Nasze certyfikaty

Możesz pobrać certyfikat klikając w logotyp lub przechodząc na stronę do pobrania